โพรไบโอติก คืออะไรและมีประโยชน์อย่างไรกับร่างกาย

โพรไบโอติก

Loading

โพรไบโอติก จุลินทรีย์ในร่างกายมนุษย์ คือกลุ่มของจุลินทรีย์ที่มีบทบาทสำคัญ ในกระบวนการชีวเคมีภายในร่างกายของมนุษย์ ซึ่งมีหลายชนิด และทำหน้าที่หลากหลาย เช่น การย่อยอาหารในทางเดินอาหาร, การสร้างวิตามินในลำไส้, การป้องกันการระบาดของเชื้อโรค, และการสร้างสารเคมีที่มีประโยชน์ต่างๆ ในร่างกาย เช่น ฮอร์โมน, สารสารเคมีสำหรับสมดุลสมอง, และสารประกอบที่เป็นประโยชน์ ต่อระบบภูมิคุ้มโรค จุลินทรีย์โพรไบโอติกส์ ในร่างกายมนุษย์ มีความสำคัญในการรักษาสุขภาพ และป้องกันการเกิดโรค และสภาวะที่ไม่พึงประสงค์ได้ อย่างมีประสิทธิภาพ

โพรไบโอติกส์มีประโยชน์ต่อร่างกายอย่างมากมาย รวมถึง:

 1. การยับยั้งโรค: การใช้โพรไบโอติกส์ในการพัฒนายา และวัคซีนช่วยในการป้องกัน และรักษาโรคต่าง ๆ ได้ เช่น วัคซีนป้องกันโรคทัยฟูส, การรักษามะเร็งด้วยยาชีวภาพ, การใช้โปรไบโอติกส์ในการควบคุมโรคเอดส์ เป็นต้น
 2. การฟื้นฟูระบบภูมิคุ้มโรค: การใช้โพรไบโอติกส์ในการพัฒนายา สำหรับรักษาโรค autoimmune disease ช่วยเสริมสร้างระบบภูมิคุ้มโรคให้แข็งแรงและทำงานได้ดีขึ้น
 3. การฟื้นฟูเนื้อเยื่อและฮอร์โมน: โพรไบโอติก มีบทบาทสำคัญในการสร้างเนื้อเยื่อใหม่, การฟื้นฟูเซลล์ที่เสียหาย, และการปรับสมดุลฮอร์โมนในร่างกาย เช่น การใช้โปรไบโอติกส์ในการฟื้นฟู ระบบประสาท หรือระบบประสาททางอ้อม การใช้สารสกัดจากพืช หรือสัตว์ เพื่อเพิ่มฮอร์โมนเพศชาย หรือหญิง
 4. การป้องกันและรักษาการเจ็บป่วยทางจิต: การใช้โพรไบโอติกส์ในการศึกษา และการพัฒนายาใหม่เพื่อรักษาโรคทางจิต เช่น โรคซึมเศร้า, โรคสมาธิขาดสมาธิ, และอื่น ๆ
 5. การสร้างระบบอวัยวะทดแทน: โพรไบโอติกส์มีบทบาทสำคัญ ในการสร้างระบบอวัยวะทดแทน เช่น ใช้เซลล์ตัวแทนในการฟื้นฟูอวัยวะ หรือระบบอวัยวะที่เสียหาย เช่น การใช้เซลล์ต่อมไร้ท่อ ในการฟื้นฟูอวัยวะไต การใช้เนื้อเยื่ออวัยวะเทียมในการปลูกถ่ายอวัยวะ และอื่น ๆ
 6. ช่วยย่อยอาหาร: จุลินทรีย์ในระบบทางเดินอาหารช่วย ในกระบวนการย่อยอาหาร และดูดซึมสารอาหาร เช่น จุลินทรีย์ในลำไส้ที่ช่วยย่อย เป็นสารอาหารที่สามารถดูดซึมได้ในร่างกาย
 7. สร้างวิตามิน: บางชนิดของจุลินทรีย์ในลำไส้ สามารถสร้างวิตามินบี และวิตามินเอ ให้กับร่างกาย
 8. รักษาสมดุลทางเคมีภายในร่างกาย: จุลินทรีย์ในร่างกายช่วย ในการรักษาสมดุลของเชื้อจุลินทรีย์ต่าง ๆ ที่อยู่ในร่างกาย เช่น เชื้อจุลินทรีย์ ที่ช่วยรักษาความเป็นสมดุลของเชื้อราในช่องคลองฟัน
 9. เสริมสร้างระบบภูมิคุ้มโรค: การบริโภคอาหารที่มีจุลินทรีย์ดีในร่างกาย ช่วยเสริมสร้างระบบภูมิคุ้มโรค ซึ่งช่วยป้องกันการติดเชื้อและโรคต่าง ๆ
 10. สร้างสารที่มีประโยชน์: มีจุลินทรีย์ในร่างกายที่ช่วยสร้างสารที่มีประโยชน์ต่าง ๆ เช่น ฮอร์โมนที่ควบคุมสภาวะอารมณ์, ฮอร์โมนที่ช่วยควบคุมการเผาผลาญพลังงาน, และสารสารเคมี ที่ช่วยในกระบวนการสร้างกระแสไฟฟ้าในสมอง
 11. ช่วยลดความเสี่ยงต่อโรค: การบริโภคอาหารที่มีจุลินทรีย์ดี สามารถช่วยลดความเสี่ยงต่อการเป็นโรคเบาหวาน, โรคหลอดเลือดแดงสูง, โรคหัวใจ, และโรคภูมิแพ้

โพรไบโอติก

จุลินทรีย์ โพรไบโอติก สามารถพบได้ในอาหารอะไรบ้าง

จุลินทรีย์โพรไบโอติกส์ (probiotics) สามารถพบได้ในอาหารที่หลากหลายชนิด ซึ่งบางชนิดมีจุลินทรีย์ที่ดีต่อร่างกาย และช่วยในกระบวนการย่อยอาหาร และส่งเสริมสุขภาพของระบบทางเดินอาหารได้ นอกจากนี้ ยังมีอาหารที่เสริมด้วยจุลินทรีย์สายพันธุ์ดี (โปรบิโอติกส์) เพื่อส่งเสริมสุขภาพระบบทางเดินอาหาร และระบบภูมิคุ้มโรคด้วยด้วย

ตัวอย่างของอาหารที่มีจุลินทรีย์ โพรไบโอติก รวมอยู่ได้แก่:

 1. โยเกิร์ต: มักจะมีจุลินทรีย์ โพรไบโอติก ที่ช่วยในกระบวนการย่อยอาหารและส่งเสริมสุขภาพระบบทางเดินอาหาร เช่น ลาคติอักษร แล็กโตบาซิลลัส เป็นต้น
 2. เครื่องดื่มที่เสริมด้วยโปรบิโอติกส์: เช่น เครื่องดื่มเย็นที่เสริมด้วยโปรบิโอติกส์ที่ช่วยกระตุ้นระบบทางเดินอาหารและระบบภูมิคุ้มโรค
 3. เครื่องปรุงและอาหารหมัก: เช่น ของเหลวอาหารหมัก ซึ่งมักจะมีจุลินทรีย์โพรไบโอติกส์ที่ช่วยในกระบวนการย่อยอาหารและสร้างสารอาหารที่มีประโยชน์
 4. อาหารทะเล: บางชนิดของอาหารทะเลเช่น ชาโค, กุ้ง, และปลา มักมีจุลินทรีย์ที่ดีต่อร่างกายและช่วยในกระบวนการย่อยอาหารและสุขภาพของระบบทางเดินอาหาร
 5. อาหารเสริมโพรไบโอติกส์ ปัจจุบันมีอาหารเสริม โพรไบโอติกส์ ที่สะดวกต่อการรับประทานอย่างมาก เช่น Maxxflow เป็นแบรนด์ที่ใช้ โพรไบโอติกส์ ที่เหมาะสมกับคนไทย และอากาศเมืองไทยมากที่สุด 

สรุป ประโยชน์ของ โพรไบโอติกส์

สรุปแล้ว โพรไบโอติกส์ เป็นจุลินทรีย์ที่มีผลดีต่อร่างกายอย่างมาก เมื่อเราบริโภคในปริมาณที่เหมาะสม พวกมันสามารถช่วยให้ระบบย่อยอาหาร และระบบภูมิคุ้มกันของเราทำงานได้ดียิ่งขึ้น โพรไบโอติกส์มีอยู่ในหลายรูปแบบ ทั้งในอาหารที่หมักด้วยเชื้อจุลินทรีย์ เช่น โยเกิร์ต กิมจิ คีเฟอร์ และเตมเป้ ซึ่งมีส่วนช่วยในการปรับปรุงและฟื้นฟูสมดุลของจุลินทรีย์ในระบบย่อยอาหาร

หนึ่งในประโยชน์หลักของ โพรไบโอติกส์ คือการช่วยปรับสมดุลของจุลินทรีย์ในลำไส้ ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญในการรักษาสุขภาพ ของระบบย่อยอาหาร โดยมีจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์ เพื่อควบคุมจำนวนของจุลินทรีย์ ที่อาจก่อให้เกิดโรค นอกจากนี้ โพรไบโอติกส์ ยังช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ ในการดูดซึมสารอาหาร ลดอาการอักเสบในลำไส้ และบรรเทาอาการท้องเสียหรืออาการเกี่ยว กับการย่อยอาหารที่ผิดปกติอื่นๆ

การบริโภคโพรไบโอติกส์ ยังมีผลดีต่อระบบภูมิคุ้มกัน โดยช่วยเสริมสร้างการตอบสนอง ของระบบภูมิคุ้มกันทำให้ร่างกายมีความสามารถ ในการต่อสู้กับเชื้อโรค และการติดเชื้อได้ดีขึ้น นอกเหนือจากนี้ โพรไบโอติกส์ยังช่วยในการลดความเสี่ยงของโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง เช่น โรคอ้วน โรคเบาหวานชนิดที่ 2 และโรคหัวใจ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

X